Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού

Category Archives: Ενημέρωση

Ενημέρωση για τα προαιρετικά μέλη της ΕΑΑΣ

Κοινοποιείται έγγραφο της ΕΑΑΣ, που αφορά ταυτότητες προαιρετικών μελών. ΠΡΟΣ: ΛΑΕΔ    ΚΑΑΥ Αγ Ανδρέα Παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ.  KOIN:   ΕΑΑΣ/Γραμματεία – ΚΦ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Χαρ. Τρικούπη 18 Τ.Κ.10679…